Życzenia świąteczne

29.12.2020

Salonik Seniora przygotował życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia w imieniu całej społeczności Domu Emeryta w Brańszczyku, Seniorów, wszystkich pracowników i dyrekcji. Życzenia przesłano do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego, Księdza Tadeusza Bronakowskiego i pracowników Kurii Diecezjalnej w Łomży, Księdza Prowincjała Księdza dr Krzysztofa Misia i Zgromadzenia Orionistów, Dobrodziejów Domu Emeryta, Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, Starosty Wyszkowskiego i Wójta Gminy Brańszczyk.

Wieczerze wigilijne w Domu Emeryta mają zawsze podniosły charakter. Towarzyszy im wiele emocji, wspomnień i tęsknot. Tegoroczna „Wigilia” rozpoczęła się o 16.30 i miała wyjątkową oprawę wymuszoną czasem pandemii. Po tradycyjnej modlitwie z lekturą Ewangelii Narodzenia Chrystusa wg św. Łukasza ks. dyrektor Grzegorz Sikorski rozdał każdemu opłatek. Znaku łamania opłatkiem towarzyszyła przejmująca cisza, w której łamaliśmy się duchowo opłatkiem z najbliższymi, z tymi którym nie przebaczyliśmy, z mieszkańcami Domu Emeryta. Po tym wzruszającym momencie radość wniosła kolęda „Wśród nocnej ciszy”, spożywanie potraw wiglijnych i rodzinna atmosfera. W pięknie wyśpiewanych kolędach wyrażono wdzięczność personelowi, który pod kierownictwem Pani Dyrektor Danuty Laskowskiej włożył wiele serca w przygotowanie tegorocznej Wigilii.