Wydarzenia w Saloniku Seniora

Powołanie Saloniku Seniora
Nominacja redaktor
Aleksandry Wodzyńskiej
Nominacja redaktora
Ks. Kan. Tadeusza Staniaszka
Przyjęcie Stażystek
Janiny Ślęzak i Jadwigi Karolak
Przyjęcie Stażystki
Danuty Gajewskiej
Święto Niepodległości
11.11.2020